Flyttningsanmälan

Denna flyttningsanmälan ges för husets gårdsbok, varvid du får namnet på namtavlan och lokaldörren. Vid behov fås mot betalning hjälp med dörröppning och utdrag ur gårdsboken. Förutom denna anmälan bör göras officiell flyttnings anmälan till myndigheterna.

Uppgifter om flyttaren
Uppgifter om andra flyttare t.ex. maka/make
Övriga medflyttare t.ex. barn