Disponentbyrån

Dispo-Nestor Ab Oy betjänar effektivt med yrkeskunskap i Åbos närkommuner och de system, som vi använder, är tidsenliga. Ni kan sköta på internet

dokumentbeställningar, flyttningsanmälningar,  kontaktuppgifter och vattenavläsningsanmälningar.

Dispo-Nestor Ab Oy är ett pålitligt alternativ till Er fastighets disponentskap, management, fastighetsbokföring eller bostadsuthyrning.

Begär anbud av oss